Inkoop

Inkoop varkens

Wij kopen al meer dan zestig jaar biggen en varkens in. Onze ervaring benutten we om in deze dynamische sector te bemiddelen en vraag en aanbod naadloos op elkaar af te stemmen.

Inkoop

De inkoop van biggen en varkens is voor ons het startpunt van onze rol als ketenregisseur. Die eindigt pas als onze klanten de varkensvleesproducten in ontvangst nemen en daar tevreden over zijn. De basis leggen we al in het inkoopstadium, waarin een goede relatie met de varkenshouders een must is. Zo weten we precies waar onze dieren vandaan komen, hoe ze zijn behandeld en hoe ze hebben geleefd. Onze contacten met varkenshouders verlopen altijd persoonlijk. ‘Afspraak is afspraak’ voert de boventoon. De financiële afwikkeling verzorgen we snel en correct.

Biggen

Bij PALI Group hebben biggen onze grote aandacht. Die varieert van het doen van kwaliteitscontroles en het sturen op gezondheid tot bemiddeling (ook buiten Nederland) tussen de varkenshouders waar de biggen worden geboren en de varkenshouders waar ze opgroeien. Want dat zijn twee gescheiden ‘werelden’ die functioneren op basis van vraag en aanbod.

Vleesvarkens

Vleesvarkens heb je in allerlei rassoorten en die verschillen van elkaar in gewicht, vetpercentage en uiteindelijk de vleeskwaliteit. De aanvoer van vleesvarkens stemt onze afdeling inkoop af op de vraag van de slachterijen waarmee we samenwerken.

Slachtzeugen

Ook voor de categorie slachtzeugen zijn we in touw. We verzamelen de slachtzeugen vanuit de varkenshouderij wekelijks op een verzamelcentrum. Vanaf daar vervoeren we ze naar de slachterijen die zijn gespecialiseerd in slachtzeugen. Hierbij letten wij op de beste verwaarding. Daardoor kunnen varkenshouders rekenen op de beste prijs voor hun zeugen.

Slachtbiggen

Als we de slachtzeugen bij de varkenshouders ophalen, nemen we op hetzelfde transport ook de slachtbiggen mee. Dit gebeurt wekelijks. Zo beperken we efficiënt het aantal transportbewegingen op het erf en verlagen we zoveel mogelijk ook de infectiedruk bij de varkenshouder.

Meer weten over onze wijze van inkoop van varkens?